תנאים והגבלות

תקנון הצטרפות Affiliate לרשת ה- Affiliates  של גרו

גרסת 20 באפריל 2017

השתתפותך - ה- Affiliate ("Affiliate"), כחבר ברשת ה- Affiliates  של גרופר קניות חברתיות בע"מ ח.פ. 514473230 מרחוב התע"ש 16 כפר-סבא ("גרו"), המפעילה את אתר זה -www.grouponisrael.co.il או כל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר"), מהווה, הסכמה לתנאי התקנון שלהלן ("התקנון"), שנקבעו על ידי גרו .


במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון עליך להימנע מהשתתפותך ברשת ה-Affiliates  של גרו  ומנקיטת כל פעולה במסגרתה.


כל המבצע פעולה במסגרת רשת ה-Affiliates  של גרו  מצהיר כי הינו מודע לתנאי התקנון ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד גרו , האתר, בעלי האתר, מנהלי גרו , דירקטורים בגרו , סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות גרו  על פי תנאי התקנון.


רק האמור בתקנון יחייב את גרו  כלפי ה-Affiliate .


גרו  שומרת על זכותה לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה ל-Affiliate .


האתר אותו מפעילה גרו  מספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, ובין השאר שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות, כאשר גרו  מציעה למכירה באתר, בין השאר, דילים לרכישת שוברים ("דיל" או "דילים", לפי העניין"), כאשר כל שובר הנרכש באתר על ידי מנוי האתר במסגרת הדיל כאמור, ניתן למימוש על ידי רוכש השובר האמור אצל המוכר/בית העסק המתאים, עמו התקשרה מראש גרו  לצורך כך, וזאת כנגד קבלת המוצר או השירות מהמוכר/בית העסק בהתאם לתנאי השובר ולתנאי השימוש של גרו  ("שובר" או "שוברים", לפי העניין).


תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.


1.           הצטרפות חברות או פרטיים כחבר ברשת ה- Affiliates  של גרו  זה כפופה לאישור רשמי בדואר אלקטרוני מגרו  וכן כפופה לביטולה בכל עת על ידי גרו  זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של גרו .


2.           מרגע שאושר ה-Affiliate  בידי גרו  כחבר ברשת ה- Affiliates  של גרו , ייחשב הדבר כהסכמה לתנאי התקנון ויחולו על ה-Affiliate  כל תנאי התקנון.


3.           על ה-Affiliate  למלא את הפרטים המדויקים במערכת רשת ה- Affiliates  של גרו  ("המערכת"), הכוללים פרטי התקשרות, כתובת מייל והאתר בו הוא מעוניין לפרסם וכן פרטים נוספים כפי שיידרשו על ידי גרו . באחריות ה-Affiliate  לבדוק ולוודא כי פרטי ה-Affiliate  נכונים ומעודכנים במערכת, בכל זמן.


4.           ה-Affiliate  יורשה לקדם קמפיינים פרסומיים עבור גרו  לדילים ברשת האינטרנט ("קידום"), זאת רק בכפוף לעמידתו בכל הוראות התקנון ולמשך התקופה שאושרה על ידי גרו  בלבד, כפי שיעודכנו מעת לעת וכן בהתאם ובכפוף להוראות והנחיות גרו  כפי שיהיו מעת לעת, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של גרו .


5.           על  ה-Affiliate  לעמוד בכל דרישות גרו , כפי שיהיו מעת לעת, לרבות בכל אחד מהדרישות והקריטריונים המפורטים להלן:


                  א.         על ה-Affiliate  להיות בעל מדיות המציע למשתמשים שלו תוכן איכותי ומשמעותי בלבד. לא יאושרAffiliate  שנכסי הפרסום שלו מבוססים על רשימת קישורים או פרסומות בלבד ו/או שאינו מעניק ערך מוסף, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של גרו , כפי שיהיה מעת לעת.


                  ב.         לא יוצעו על ידי ה-Affiliate  תמריצים באופן ישיר ו/או עקיף (כגון Bonus system), על מנת לעודד גולשים להקליק על פרסומות ו/או למלא ליד (lead) ו/או לבצע עסקה, אלא באישור גרו  מראש ובכתב.


                   ג.          על אתר האינטרנט של ה-Affiliate  להיות בנוי במלואו, ללא דפי אינטרנט "תחת בנייה" ו/או "בקרוב".


                  ד.         איסור שימוש בסרגלי כלים Toolbars)).


                  ה.         איסור שימוש ב-Cookies  Post-View (רק ב- Post-Click).


                   ו.          איסור מעורבות iFrame.


                   ז.          איסור Site-Under.


                  ח.         איסור שכבות (Layer).


                  ט.         איסור scrape  או parse של האתר.


                   י.          גרו  מאפשרת ל-Affiliate  לפעול ממספר אתרי אינטרנט שונים, אולם האתרים מהם יפעל ה-Affiliate  חייבים להיות רשומים במערכת ולקבל אישור מפורש מגרו .


                 יא.        איסור תוכן למבוגרים בלבד.


                 יב.        איסור קידום שירות למבוגרים או פורנוגרפיה.


                  יג.         איסור שפה גסה.


                 יד.        איסור תוכן גזעני, מפלה, פוגעני, פוליטי, מסית לשנאה או מעורר התנגדות אחרת.


                 טו.        איסור עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.


                 טז.       איסור תוכן שאינו הולם (תוכן המכיל קטינים, מכיל פגיעה או העלבה בציבור).


                  יז.         איסור מיסוך או שינוי של לינקים לדילים.


                 יח.        איסור שימוש במודעות SEM לרבות שימוש במותג גרו  ישראל או בכל וריאציה דומה, או כל שימוש ב-BID  במנועי חיפוש.


                 יט.        איסור שימוש במודעות SEO באמצעות המותג גרו  (או בכל וריאציה דומה).


                   כ.         איסור שימוש בתוכן או במוצרי או בשירותי גרו  כלעג או כל פגיעה ב- Affiliates  אחרים או במנויים ולקוחות גרו .


                כא.       איסור שינוי של תוכן הדיל, לרבות שינוי מחיר, עריכה תוכן או כל אינפורמציה כולל הלינק הרלוונטי בכל דרך שהיא.


                כב.       איסור קידומים שלא נעשו בתום לב.


                 כג.        איסור קידומים לא מדויקים אשר אינם משקפים את הדילים ומטעים את מנויי גרו  ואת רוכשי השוברים דרך אתר גרו .


                 כד.       איסור קידומים הפוגעים בשימוש, ברכוש ובזכויות של גרו .


                כה.       איסור שימוש בטורנט (Torrent).


                  כו.        איסור שימוש בסאב דומיינים (Sub-Domains).


                 כז.        איסור שימוש במודעות פייסבוק הכוללות את שם המותג – גרו  או כל שם דומה.


                כח.       איסור שימוש בשם המותג גרו  או כל שם דומה כשם דף הפייסבוק או דף רשת חברתית אחרת (כולל דף עסקי, מעריצים ו/או פרטי).


                כט.       איסור שימוש בתמריצים לעידוד טראפיק לדילים (לדוגמה: שימוש בכסף וירטואלי).


                   ל.         איסור שימוש בשם המותג גרו  או בכל שם דומה או בכל תכנים של גרו  או תכנים המופעים באתר בתחרויות או בהגרלות.


                לא.       איסור שליחת במסרונים (לרבות SMS וואטסאפ, מסנג'ר וכו') לצורך הפצה של דילים.


                לב.       איסור תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו.


                 לג.        איסור תוכן המעודד או מקדם אלימות מכל סוג שהוא.


                 לד.       איסור הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים.


                לה.       איסור תוכן פרסומי שלא התקבל אישור לשליחתו כמתחייב על פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, הידוע בכינוי "חוק הספאם".


                  לו.        איסור עבירות מחשוב, לרבות שימוש לא חוקי בתוכנות, פריצה למחשבים (Hacking), הפצת וירוסים וכו'.


                 לז.        איסור שימוש ברובוטים/תוכנות אוטומטיות המייצרים מכירות, לידים, הקלקות, IFRAMES, FRAMS, סקריפטים או רפרושיים ידניים, לצורך הונאה.


                לח.       איסור קידומים הפוגעים במותג גרו  או בערכי גרו .


                לט.       איסור תוכן המפר כל דין.


                  מ.         איסור תוכן הגורם לעוולה לצד שלישי כלשהו.


                מא.      איסור שימוש ביותר מ-6 עמודי אגרגטורים.


6.           גרו  שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל את בקשת ה-Affiliate  מכל סיבה שהיא.


7.           במקרה בו ה-Affiliate  ניסה ו/או ביצע ו/או אם יש לגרו  סיבה סבירה להניח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי נעשו פעולות הונאה במערכת או בקשר אחר עם רשת ה-Affiliates  של גרו  (לרבות, אך מבלי למעט, הוספת לידים, הקלקות במרמה, מכירות במרמה, מילוי מראש של טפסים או הונאה מכל סוג), לא יהיה זכאי ה-Affiliate  לעמלות הנזקפות לזכותו במערכת עבור כל הקמפיינים בהם השתתף וחשבונו יחסם לאלתר והוא יידרש להשבה מלאה של כל הסכומים שקיבל, למעט במידה ובמקרים לגביהם יספק ה-Affiliate  ראיה שתהיה מקובלת על גרו  לכך שלא ביצע כל פעולת הונאה.


8.           על ה-Affiliate  ו/או מי מטעמו להימנע מלבצע את הפעולות המפורטות להלן, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במחדל ובין במעשה:


                  א.         להשתמש בשם של גרו  ו/או בכל שם דומה (כולל שגיאות כתיב) ו/או בלוגו של גרו  או בכל וריאציה של הלוגו, לרבות כשם דומיין, סאב דומיין, שם של משתמש (USER), כתובת מייל או כל בפלטפורמת סושיאל/רשת חברתית.


                  ב.         לאחסן, להוריד או להקליט חומרים מהאתר.


                   ג.          להציג את גרו  כנותנת חסות ל-Affiliate .


                  ד.         להציג את הקידומים באתר ה-Affiliate  באופן דומה במראה או בהרגשה לאתר, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מגרו  ולתקופה מוגבלת, כפי שתוגבל על ידי גרו , ואז יפעל בהתאם להוראות והנחיות גרו  בנדון ועד לקבלת כל הוראה אחרת מגרו  בנדון.


                  ה.         להציג את הדילים בקומבינציה עם דילים ו/או עסקאות אחרות מאתרים אחרים, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מגרו  ולתקופה מוגבלת, כפי שתוגבל על ידי גרו ,  ואז יפעל בהתאם להוראות והנחיות גרו  בנדון ועד לקבלת כל הוראה אחרת מגרו  בנדון.


                   ו.          להשתמש בתוכן של גרו  בכדי לייצר דאטה-בייס (רשימת מיילים, מידע על מנויים, משתמשים, לקוחות וכו').


                   ז.          לבצע ניתוח נתונים לדילים או למכור ו/או להעביר מידע ונתונים הקשורים לאתר ו/או לגרו .


                  ח.         להשתמש בתוכן של האתר ו/או למכור/להעבירו לגוף שלישי.


                  ט.         להשתמש בתוכן של האתר בכדי להפנות לקוחות או בתי עסק משירותי האתר.


9.           מילוי טופס הרשמה של גרו  מהווה הסכם בין גרו  לבין ה-Affiliate , ועל פיו בלבד יהא זכאי ה-Affiliate  לתשלום עמלות בעבור קידום קמפיינים ממגוון הדילים המפורסמים באתר ("עמלה, "עמלות", לפי העניין).


10.      שיעור העמלות, סוגי העמלות ו/או אופן חישובן, יקבעו וישתנו מעת לעת על ידי גרו  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של גרו . המידע ל-Affiliate  לגבי העמלות יפורט על ידי גרו  במערכת או בכל דרך אחרת כפי שתימצא גרו  לנכון. ה-Affiliate  לא יהיה זכאי לעמלות ככל שהוא שייך ו/או קשור לרשת שלAffiliates  אשר גרו  התקשרה עמה וגרו  משלמת לה עמלות.


11.      ה-Affiliate  לא יהיה זכאי לעמלות, אם וככל שנפלה טעות בשיעור העמלות ובייתר הפרטים הרלוונטיים לעמלות כפי שפורסמו על ידי גרו ; גרו  תהיה פטורה מכל אחריות בגין כך וה-Affiliate  לא יעלה כל טענה בקשר לכך.


12.      במקרים של קמפיינים לדילים מבוססי מכירה, אזי ככל שגרו  תשווק בפועל שובר ספציפי במסגרת הקידום הספציפי שביצע ה-Affiliate  בהתאם לתנאי התקנון וזאת במהלך פרק הזמן המוגבל שנקבע לכך על ידי גרו , כפי שיהיה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של גרו , וככל ששובר זה לא בוטל מכל סיבה שהיא ומומש בפועל על ידי רוכש השובר אצל בית העסק/המוכר עמו התקשרה גרו  מראש לצורך כך ("השובר המזכה"), אזי  בכפוף להתקיימות כל התנאים האמורים בסעיף זה לעיל במצטבר, יהיה זכאי ה-Affiliate  לעמלה, בשיעור שייקבע על ידי גרו  מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, זאת מתוך סכום רכישת השובר המזכה אשר שולם על ידי רוכש השובר ונסלק בפועל בהצלחה באתר והתקבל בפועל אצל גרו  ולא הוחזר במלואו או בחלקו לרוכש השובר מכל סיבה שהיא.


13.      גרו  תהיה רשאית להפחית בכל עת כל סכום מהעמלות ל-Affiliate , בין אם העמלות שולמו בפועל על ידי גרו  עקב זכאות ה-Affiliate  לקבלת העמלות כאמור בסעיף 12 לעיל או עקב הקדמת תשלום העמלות בהתאם לשיקול דעת גרו  ובין שהעמלות נזקפו לזכות ה- Affiliate אך טרם שולמו, וזאת בנסיבות הבאות: (א) ביטול רכישת השובר המזכה מכל סיבה שהיא; (ב) ניתן החזר כספי מלא או חלקי לרוכש השובר המזכה מכל סיבה שהיא; (ג) נרשם לזכות ה- Affiliate  זיכוי נוסף בגין אותו שובר מזכה; (ד) רוכש השובר המזכה החזיר את המוצר או השירות לגביו הונפק השובר; (ה) העמלות שולמו או נזקפו לזכות ה- Affiliate בשל טעות; (ו) השובר המזכה נרכש על ידי רוכש השובר המזכה תוך הפרה של תנאי השימוש של האתר; (ז) טרנסקציית מרמה-הונאה כהגדרתה להלן:


"טרנסקציית מרמה-הונאה" –


(1)   כל עסקה לרכישת שובר אשר בוצעה על ידי רוכש שובר אשר הופנה לגרו  על ידי ה- Affiliate במהלך חודש קלנדרי מסוים אם מעל 15% מעסקאות אלו זוכו/חויבו בחזרה (Charge Back) בשל שימוש במרמה בכרטיס אשראי.


(2)   כל קליק אשר בוצע על ידי רוכש שובר אשר הופנה לגרו  על ידי ה- Affiliate במהלך חודש קלנדרי מסוים אם מעל 10% מקליקים אלו הובילו לדפי אינטרנט שלא נטענו (non-page loads) למעט עקב זמן טעינת דף האינטרנט.


(3)   כל עסקה לרכישת שובר אשר נזקפה לזכות ה- Affiliate בשל ו/או בקשר למניפולציה של טעינת cookies, לרבות אך מבלי למעט, שימוש באמצעים של cookie stuffing.


(4)   כל עסקה לרכישת שובר אשר נזקפה לזכות ה- Affiliate הנובעת מהטמעת בקשת אימאג' (image request) אשר רוכש השובר אינו מודע לה.


במקרה בו עקב הפחתת הסכומים כאמור בסעיף 13 זה לעיל יהיה ה- Affiliate מצוי בחוב כלפי גרו  וגרו  לא תוכל לבצע קיזוז של סכום חוב זה מסכומים אחרים המגיעים ל- Affiliate מגרו , אזי ה-Affiliate ישלם לגרו  את חובו זה בתוך 14 ימים מקבל הודעה דרישה מגרו .


14.      על ה-Affiliate  מוטלת חובת ההוכחה כלפי גרו , לכך כי לא ביצעה פעולות הונאה. ה-Affiliate  לא יהיה זכאי לתגמול כלשהו, עד אשר יספק לגרו  ראיות מספקות (לפי שיקול דעתה של גרו , כפי שיהיה מעת לעת) לכך שאינו מרמה ו/או מטעה את המערכת ו/או את גרו . קריטריונים לדוגמא לקביעת פעילות הונאה על ידי ה-Affiliate  יהיו שיעורי CTR ו/או הקלקות הגבוהים משמעותית מהממוצעים בתעשייה, שימוש בתוכנות אוטומטיות המייצרות הקלקות, הצגת לידים כוזבים, הצגת מכירות כוזבות.


15.      במקרים של קמפיינים לדילים המוגדרים על ידי גרו  כדילים ללא עמלות, לא יקבל ה-Affiliate  עמלות בגין קידומם ו/או כל תמורה אחרת.


16.      מלבד העמלות המפרטות בתקנון ובהתאם לשיעורי העמלות שייקבעו על ידי גרו  מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה זכאי ה-Affiliate  לכל תמורה נוספת ו/או תגמול נוסף אחר.


17.      מהתמורה לה זכאי ה-Affiliate  יקוזזו וכן ינוכו במקור כל הסכומים כפי שנדרש על פי דין.


18.      תשלום העמלות להן זכאי ה-Affiliate  בעבור קידום שביצע בחודש קלנדרי שהסתיים, יתבצע על ידי גרו  עד לסוף החודש הקלנדרי שאחריו.


19.      ה-Affiliate  לא יהיה זכאי לקבל עמלות בסך מצטבר נמוך מ- 400 ש"ח, ותשלום כזה יידחה עד למועד בו יגיעו הסכומים המצטברים המגיעים ל-Affiliate  לסכום הגבוה מ- 400 ש"ח; לא ישולמו סכומים הנמוכים מסכום זה וה-Affiliate  מוותר על כל טענה בקשר לסכומים נמוכים ו/או נדחים כאמור, לרבות ריבית וכל נזק ישיר ו/או עקיף.


20.      ה-Affiliate  ימציא לגרו  חשבונית מס כדין בגין כל תשלום עמלה.


21.      ה-Affiliate  יישא בכל המיסים החלים עליו ויפעל בקשר לכך בהתאם לכל דין.


22.      במידה וה-Affiliate  משתמש במערכת דיוור עליו לעדכן את גרו , לפעול בהתאם להוראות והנחיות גרו , כפי שיהיו מעת לעת וכן בהתאם להוראות שלהלן:


                  א.         אין להשתמש במותג גרו  ובכל הקשור אליו בתוך HTML, Images links, Destination Links, Image Name, Text-Mail.


                  ב.         אין להשתמש בשם של גרו , בלוגו של גרו , ב-API של גרו  ו/או בתוכן של גרו  (לרבות, אך מבלי למעט, כל טקסט, תמונות ו/או וידאו של גרו  ו/או המופיעים באתר), או הדומים להם, אלא אם קיבל ה-Affiliate  אישור בכתב ומראש מגרו  ולתקופה מוגבלת, כפי שתוגבל על ידי גרו , ואז יפעל בהתאם להוראות והנחיות גרו  בנדון ועד לקבלת כל הוראה אחרת מגרו  בנדון.


                   ג.          על ה-Affiliate  למלא את שמו בנמען הדיוור.


23.      ה-Affiliate  יפרסם במדיות רק חומרי פרסום (באנרים, קישורי טקסט וכו') המאושרים מראש ובכתב על ידי גרו  ולא יצור, יערוך או ישנה חומרי הפרסום באופן עצמאי, אלא אם כן קיבל על כך אישור ספציפי מפורש ובכתב מגרו  ישראל.


24.      ה-Affiliate  לא ישלח דואר זבל (SPAM) הכולל ו/או מפנה למודעות בקשר לקידום ו/או הכולל ו/או מפנה לקישורים (לינקים) בקשר לקידום.


25.      ה-Affiliate  לא ישלח דיוור לרשימת תפוצה, הכוללת נמענים אשר לא נתנו הסכמתם הכתובה והמפורשת להיכלל ברשימת התפוצה וכן יפעל בהתאם לכל דרישות הדין בעניין זה לרבות בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008 על תקנותיו.


26.      הפר ה-Affiliate  הוראה מהוראות התקנון, הרי שמלבד הפסקת ההתקשרות עמו בהתאם לתקנון ו/או הקפאת חברותו רשת ה-Affiliates  של גרו , תהיה רשאית גרו , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לעכב ו/או לחלט כל עמלה לה זכאי ה-Affiliate . האמור בסעיף זה הנו מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית גרו  על פי תנאי התקנון ו/או על פי כל דין.


27.      גרו  וה-Affiliate  מתקשרים בזאת כשני צדדים עצמאים והיחסים שבין הצדדים הם יחסים שבין מזמין שירותים לבין קבלן עצמאי הנותן שירותים ולא יתקיימו ביניהם ו/או מי מטעמם, בכל עת, יחסי עובד-מעביד.


28.      לא יתקיימו בין גרו  לבין ה-Affiliate  והצטרפות ה-Affiliate  לרשת ה-Affiliates  של גרו  לא תיצור כל יחסי שותפות ו/או שליחות ו/או סוכנות ו/או נציגות כמשמעותם עפ"י כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה, ו/או כל יחסים אחרים מלבד יחסי מזמין-קבלן עצמאי כמפורט בתקנון זה.


29.      מוסכם כי הצדדים לא יהיו רשאים לחייב בחתימתם ו/או בכל אופן אחר האחד את משנהו ו/או להציג עצמם כמוסמכים לעשות כן.


30.      ה-Affiliate  מתחייב להימנע מכל מעשה ו/או מחדל, העלול ליצור או לגרום את הרושם כי הוא ו/או עובדיו הינם עובדים של גרו  או שהיחסים בין ה-Affiliate  ו/או מי מטעמו לבין גרו  ו/או מי מטעמה הינם שונים באופן כלשהו מאלה המוגדרים בתקנון זה.


31.      להסרת ספק, מוצהר ומובהר, כי ביצוע הקידום ומילוי התחייבויות ה-Affiliate  על פי תקנון זה, יבוצעו על ידי ה-Affiliate  כקבלן משנה עצמאי, הפועל על סיכונו ואחריותו הוא, וכי אין בהוראות תקנון כדי להטיל על גרו  אחריות ו/או חבות כלשהי בגין מעשיו ו/או מחדליו של ה-Affiliate  ו/או של מי מטעמו ו/או של מי מעובדי ה-Affiliate , כלפי אדם ו/או גורם כלשהו.


32.      גרו  שומרת על זכותה לסיים את ההתקשרות עם ה-Affiliate  מכל סיבה שהיא ובאופן מיידי וזאת ללא כל פיצוי ל-Affiliate . הודעת סיום התקשרות תכנס לתוקף באופן מיידי עם שליחתה ל-Affiliate באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת ה-Affiliate  המעודכנת במערכת או בכל דרך אחרת בה תמצא גרו  לנכון לפעול; אין באמור בכדי לגרוע מזכות ה-Affiliate  לקבל את העמלות להן הוא זכאי, אם וככל שה-Affiliate  זכאי לעמלות כלשהן, בגין התקופה הקודמת לסיום ההתקשרות כאמור ואשר לא שולמו ל-Affiliate .


33.      ה-Affiliate  מתחייב, כי התוכן, המוצרים והשירותים המופיעים באתר שלו הינם חוקיים להפצה ושכל החומרים המוגנים בזכויות יוצרים הכלולים באתר שלו, נמצאים בבעלותו או שיש לו הזכות החוקית להשתמש בהם וכי לא יהיה בהפעלת האתר שלו כל עוולה כלפי כל צד שלישי ו/או כל הפרת דין.


34.      ה-Affiliate  יהיה האחראי הבלעדי, באופן מלא ומוחלט, לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שיגרמו ל-Affiliate , לעובדיו של ה-Affiliate , לגרו , לעובדיה של גרו  ולכל צד ג' שהוא, בקשר לקידום הקמפיינים ו/או הנובע מקידום הקמפיינים ו/או הנובע מהפרת תקנון זה ו/או מהפרת כל דין ו/או עקב כל מעשה או מחדל של ה-Affiliate  ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו.


35.      ה-Affiliate  ישפה את גרו  ויפטור אותה (ואת מנהליה, סוכניה, נציגיה ועובדיה) מכל חבות ואחריות בפני כל טענה, תביעה, חבות, פסקי דין והחלטות שיפוטיות, הפסדים, אובדן ונזקים, לרבות אלו הנובעים ו/או קשורים לכל טענה, דרישה ו/או תביעה של צד ג' בקשר לקידום הקמפיינים ו/או הנובע מקידום הקמפיינים ו/או הנובע מהפרת תקנון זה ו/או מהפרת כל דין ו/או עקב כל מעשה או מחדל של ה-Affiliate  ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו.


36.      מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 34 ו- 35 לעיל, במידה לגרו  יגרמו נזקים, אובדן ו/או הפסדים בגין טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה, שעניינה תחום האחריות של ה-Affiliate , ו/או עקב אי עמידת ה-Affiliate  באילו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו כאמור בתקנון ו/או על פי כל דין, אזי ישפה ה-Affiliate  את גרו  במלוא הנזקים, האובדן ו/או ההפסדים, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, מיד עם דרישת גרו .


37.      במידה וגרו  החליטה לסיים את המשך חברותו של ה-Affiliate  ברשת ה-Affiliates  של גרו  ו/או לסיים ל-Affiliate  את המשך הפעילות במערכת ו/או לסיים את השימוש בשירותיו של ה-Affiliate , ה-Affiliate  מתחייב, ללא הגבלה בזמן, שלא להשתמש או לעזור לאחרים להשתמש, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל הכלים והשירותים של רשת ה-Affiliates  של גרו , לרבות: API, תוכן של דילים, מידע על מכירות, לקוחות, שימוש בלוגו, באייקון, בשם, בדומיין, זכויות יוצרים המכילים את השם גרו  ישראל (או בכל ורסיה).


38.      ה-Affiliate  מודע כי השתתפותו כחבר ברשת ה-Affiliates  של גרו  היא על אחריותו בלבד ואין עליו להפנות טענות כנגד עובדי, ספקי, מנהלי גרו  לרבות בתי עסק אותם מפרסמת גרו .


39.      בשום מקרה, גרו  לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור לתקנון זה (ובכלל זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הפרעה לפעילות עסקית, אובדן הכנסה, אובדן מוניטין, אובדן נתונים או אובדן יכולת שימוש), זאת מבלי להתחשב באופן העילה נגד גרו , בין אם לפי דיני חוזים, נזיקין או אחריות אחרת, ואף אם אלו היו ידועים מראש.


40.      ספרי, רשומות, רישומי וחשבונות גרו  ישמשו בכל עת ראיה מכרעת לנכונות האמור בהם וה-Affiliate  מסכים לכך במפורש ולא יעלה כל טענה נגד כך.


41.      ה-Affiliate  ישמור בסודיות מלאה את המידע ולא יעביר ולא ימסור לאחרים את המידע ולא יעשה כל שימוש במידע, זאת ללא הגבלת זמן וגם לאחר סיום ההתקשרות בין גרו  לבין ה-Affiliate  לפי התקנון, זולת לצרכי ביצוע התחייבויותיו על פי התקנון.


בסעיף זה "המידע", משמעו - כל מידע שהגיע לידי ה-Affiliate  ו/או לידי מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, במסגרת ו/או בקשר לביצוע התחייבויותיו על פי התקנון ו/או חברותו ברשת ה-Affiliates  של גרו , לרבות כל מסמך ונתונים מכל סוג ומין שהם, אודות גרו , פעילותה, עסקיה, לקוחותיה, מנוייה, בתי העסק ומוכרים עמם התקשרה גרו , עובדיה, קבלניה, ספקיה, וסודותיה המסחריים של גרו  וכן כל מידע לגבי רשת ה-Affiliates  של גרו  והמערכת.


42.      ה-Affiliate  לא ישתמש בתקנון זה או ישלח אותו לעיתונות או לכל גוף ציבורי ו/או יפרסם אותו בכל דרך אחרת מבלי לקבל אישור בכתב מגרו  ישראל.


43.      הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתקנון זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.


44.      חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי תקנון זה לא תשפיע על תקפות תקנון זה בכללותו; תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.


45.      כל זכות, סעד ו/או תרופה של גרו  על פי התקנון לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של גרו .


46.      תקנון זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.


47.      שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי גרו  לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון ו/או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של גרו  לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כנגד גרו  כל טענה בדבר ויתור או השהייה.


48.      לא תחול על גרו  כל התחייבות ו/או חבות ו/או אחריות ולא יהיו ל-Affiliate  כל זכויות, למעט אלו המצוינים מפורשות בתקנון.


49.      גרו  רשאית לעדכן ולתקן את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא חובת הודעה נפרדת, וה-Affiliate  מתחייב להתעדכן בתנאי התקנון בכל עת. התקנון המעודכן, כפי שיהיה מעת לעת ואשר מופיע באופן רציף באתר, יחייב את ה-Affiliate  בכל רגע נתון.